Höst 2018


Till hösten är kursperioden 16 tillfällen.

Kursen sträcker sig mellan veckorna 36-51. 

Undantag för Gravid Yoga & MammaBaby som är två kursperioder.


  1. Pris för en kurs på 16 tillfällen är 2.800:-
  2. Gravid Yoga & MammaBaby Yogan hålls i två perioder. Se priser vid bokning av kursen
  3. Period 1: V. 36-43. Period 2: V. 44-51Våra Drop In klasser är inte bokningsbara utan man dyker bara upp. På dessa finns det oftast plats.
Våra kurser bokar man in sig till innan kursstart via vårt bokningssystem. Vi har Drop In på dessa klasser i mån av plats. 

Är kursen fullbokad så har vi liten möjlighet att ta in några Drop In kunder

SchemaMMYogastudioHT2018_3.pdf
Yin Yoga 100 h