Personlig träning – Leo Bagge


Behöver du hjälp med din träning? Behöver du hjälp att hitta
verktyg för att få en stark, funktionell och välmående kropp?
Ta hjälp av en erfaren personlig tränare!


En kombination av kunskap, långsiktighet och variation är en förutsättning för att du ska lyckas åstadkomma en förändring som slutligen kan ge dig de resultat du söker. Med tio års erfarenhet som personlig tränare hjälper jag dig med just detta. Tillsammans jobbar vi sida vid sida för att du ska nå maximal utveckling och samtidigt känna att det är både roligt och utmanande att träna.

Grundutbildning
  • Lic. Personlig tränare, PT-SCHOOL
  • Styrkeprogramsutveckling, PT-SCHOOL

Vidareutbildning
  • Olympiska lyft, SAFE
  • Träning före och efter graviditet, SAFE
  • Kettlebells, SAFE
  • Testmetodik, SAFE
  • Löpskolning, SATS
  • Dynamisk funktionell rörlighet SATS

Leo Bagge
E-post :  leo.bagge@live.se
Telefon :  0738-554055

Yin Yoga 100 h