Ashtangayogans yttre- och inre form


En helgworkshop med Olle Bengtström


Fredag - Söndag den 9-11 Oktober


Välkomna på en helg workshop med Olle Bengtström (Ashtanga Yogashala Göteborg)
där paradoxer, samspel mellan motsatser och balans står i centrum.


Olle Bengtström grundade Ashtanga Yogashala Göteborg med sin fru Lisa 2005 och driver den sedan 2019 tillsammans med Pake Hall.

Olle är beteendevetare med inriktning mot idrottspedagogik och idrottspsykologi och är utbildad massör. Han har dessutom en bakgrund inom elitidrott, både som utövare och ledare, vilket gett honom viktiga kunskaper inom bl a fysiologi och anatomi.

Olle har lång erfarenhet av att anpassa yogans fysiska form utifrån individuella behov, även vid svårare skador och sjukdomar.
Olles undervisning präglas av detta men även av hans stora intresse för Ashtangayogans filosofi, bakgrund och meditativa utgångspunkt, och han uppskattas mycket för sin förmåga att väva in alla dessa aspekter i det praktiska utövandet på mattan.

Olle strävar efter att lära ut en yoga som är hållbar och relevant för individen här och nu. Han drivs av att ta yogan bort från mattan och ut i verkligheten utanför yogalokalen, och menar att det är där yoga verkligen kan göra skillnad. 

Under denna helgen kommer vi att lägga fokus på anatomiska- och biomekaniska grundprinciper samt hur vi kan omsätta yogafilosofi i vår praktik på mattan. Vi tittar på hur dessa kunskaper kan leda till en sundare och mer hållbar yttre form, där risken skador och slitage minimeras, samt ge oss en tydligare koppling till, och förståelse för, den inre formen och den meditativa upplevelsen av Ashtangayoga.

 

Preliminärt schema 

Fredag 17.30 - ca 20.00

Introduktion kring filosofi/chanting, pranayama och meditation 

Lördag 08.00 - ca 16.30

08.00 - 10.30 Pranayama + Ledd asana klass “workshop style”  

10.30 - 11.15 Frukost

11.15 - 12.30 Meditation + filosofi/chanting

12.30 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.00 Teknik klass

16.00 - 16.30 Meditation

Söndag 08.00 - ca 11.30

8 - 10.30 Pranayama + Asana mysore style + meditation

10.30 - ca 11.30 Frukost + avslutning


Pris: 2500 kr
(I priset ingår  2 frukostar och en lättare lunch)

Boka plats!


Yin Yoga 100 h